Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

Internetowa Biblioteka EAfA

wydrukuj artykuł

Europejski Sojusz na Rzecz Praktyk Zawodowych (The European Alliance for Apprenticeships) uruchomił internetową bibliotekę, w której można znaleźć wysokiej jakości materiały, praktyczne narzędzia i wskazówki w obszarze staży zawodowych, które pomogą członkom EAfA w projektowaniu wysokiej jakości praktyk.
 
EAfA łączy rządy i kluczowych interesariuszy w celu wzmocnienia jakości i wizerunku praktyk zawodowych w całej Europie, a także promowania mobilności uczniów i stażystów.

 

Członkowie EAfA mogą korzystać z usługi: Apprenticeship Support Services, która daje dostęp do zasobów online i możliwość nawiązywania kontaktów, dzięki którym osoby o podobnych potrzebach mogą się uczyć i wspólnie działać:

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1475&langId=en