Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

Aktualności

poprzednia wiadomość kolejna wiadomość

więcej alktualności

Kontakt


ul. Wagonowa 1, pok. 3

tel: 71 373 57 75
e-mail: jaga.dobrowolska@dsw.edu.pl, admission@dsw.edu.pl
         

Stypendyści programu ERASMUS+
e-mail: erasmus@dsw.edu.pl

Zadania Biura ds. Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej

Biuro prowadzi działania w obrębie:

  1. przygotowywania strategii umiędzynaradawiania, inicjowania zawierania umów o współpracy, prowadzenia współpracy w ramach międzynarodowych sieci/networków, poszukiwania środków na badania i rozwój pracowników w przestrzeni międzynarodowej, promocji oferty edukacyjnej DSW w międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej; 
  2. organizacji mobilności studentów i pracowników (incoming and outgoing) w ramach programów edukacyjnych, projektów międzynarodowych, organizacja mobilności indywidualnej, obsługa programu ERASMUS;
  3. przygotowywania oferty stypendialnej dla pracowników i studentów, oferty praktyk zagranicznych, staży badawczych, udostępniania ofert i informacji, organizowania szkoleń i seminariów informacyjnych dla pracowników Uczelni oraz udzielanie indywidualnych porad pracownikom Uczelni w zakresie pozyskiwania środków i realizacji projektów; 
  4. przygotowywania publikacji, informacji na stronę www; 
  5. współpracy ze wszystkimi agendami Uczelni, przygotowywania sprawozdań i zestawień, współpracy z partnerami DSW na gruncie regionalnym i lokalnym.