Find us on Facebook - show/hide

ULS - a place for You

İngilizce Eğitim Programlarımız

Yüksek Lisans
Eğitim
Uzmanlık: Kültür ve Eğitim

Kültür ve eğitim programı eğitim ve öğretim süreçlerinin kültürel bakış açılarını ve bu süreçlerin sosyal, kurumsal ve organizasyonel ortamlardaki işleyişini keşfetmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Bu disiplinlerarası program kültürel antropoloji, eğitim ve kültürel çalışmalar alanlarından yararlanmaktadır ve öğrencilere araştırma görevleri ve bağımsız kültürel ve sosyal projelerin tamamlanmasında yararlanacakları beceri ve yetkinliklerin kazanılmasında yardımcı olmaktadır. Bu programdan elde edilen bilgi, beceri ve yetkinlikler eğitim ve kültür alanlarında veya kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlarda çalışan veya çalışmayı planlayan öğrencilere önemli katkı sağlayacaktır.

 

Lisans
Eğitim
Uzmanlık: Kültürel Animasyon ve Müze Çalışmaları

Bu program kültürel animasyon ve müze çalışmaları alanında çalışmak için gerekli olan bilgi ve profesyonel becerileri elde etmeyi hedefleyen adaylara hitap etmektedir. Bu programın mezunları, faaliyetlerini toplumun tüm kesim ve yaş gruplarına yönelik yürüten kültür ve okul dışı eğitim kurumlarında (müzeler, toplum merkezleri, kültürel faaliyet merkezleri, üçüncü yaş üniversiteleri, kültür yaygınlaştırma kuruluşları, dernekler ve sivil toplum kuruluşları vb.) çalışmaya hazır hale geleceklerdir

 

Lisans
Güvenlik Çalışmaları
Uzmanlık: Sosyo-Politik Güvenlik, Çevresel Güvenlik, Güvenlik Eğitimi Sorunları, Avrupa Güvenliği Stratejileri

Güvenlik Çalışmaları geniş bir çerçeve içerisinde güvenlik sorununun, askeri olmayan açılardan, sosyal, siyasi, ekonomik, enformasyonel ve çevresel boyutlarını ele almaktadır. Güvenlik Çalışmaları güvenlik konusunu insan güvenliğine ağırlık vererek yerel, ulusal ve ulus aşırı olmak üzere birçok düzeyde analiz etmektedir. Güvenlik Çalışmalarının benzersizliği programın teorik bilgi ve pratik beceriyi birleştirmesi hususunda görülmektedir. Güvenlik Çalışmaları eğitim programının bir parçası olan zengin staj programı öğrencilere teoriyi ilk mesleki tecrübeleriyle birleştirme imkânı vermektedir.  Güvenlik Çalışmaları mezunları ulusal ve uluslararası kuruluşlar, güvenlik alanında çalışan özel şirketler, sivil toplum kuruluşları ve devlet idareleri gibi alanlarda iş bulma imkânına sahip olacaklardır.

 

Lisans
Sosyal Bilimler ve Gazetecilik
Uzmanlık Etkileşimli Medya & Bilgisayar Ortamlı İletişim

Etkileşimli Medya ve Bilgisayar Ortamlı İletişim programı etkileşimli bilgisayar dizaynı, sosyal medya, internet ve mobil teknoloji alanlarındaki gerekli bilgileri içeren eşsiz bir programdır.  Müfredat web dizaynı, grafik ve kullanılabilirlik alanlarının gelişimini şekillendiren geniş bir yelpazede çok çeşitli dersler sunmaktadır.  Öğrenciler ana içerik merkez sistemlerinin yanı sıra akıllı telefonlar veya tabletler gibi farklı platformların tasarım esaslarını da yakından tanıma fırsatını yakalayacaklardır. Flash tasarımı ve akış ortamı ile ilgili dersler de program dâhilinde sunulmaktadır.

Bu program mezunlarını:

 • Web Tasarımcısı/Geliştiricisi
 • Flash Tasarımcısı/Animatör
 • Etkileşim Tasarımcısı
 • Mobil Grafik Tasarımcısı
 • HCI (İnsan Bilgisayar-Etkileşimi) Uzmanı
 • Kullanılabilirlik Analisti
 • Multimedya Geliştiricisi
 • Sosyal Medya Uzmanı olarak çalışabilmeleri için hazırlamaktadır.

 

Lisans
Sosyal Bilimler ve Gazetecilik
3D Animasyon & Görsel Efektler

Bu program 2011 yılından beri Aşağı Silezya Üniversitesi the Digital Masters – School of 3D Animation and Visual Effects bünyesinde uygulanmaktadır. Okul 3D animasyon ve film üretim sonrası alanlarında çalışan yerel stüdyolar Xantus (ana ortak), Virtual Magic, Caputa Studio, Picture & Sound ve Lumicon FX ile yakın işbirliği çerçevesinde kurulmuştur. 3D Animasyon & Görsel Efektler programı bir film üretim sürecinin üç aşaması olan üretim öncesi, üretim ve üretim sonrasına yöneliktir.

Bu program mezunları:

 • 3D Character Animator
 • Modeler
 • Matte Painter
 • 3D Tracking Artist
 • Rotoscope Artist
 • Lighting/Rendering Artist
 • Effect Animator
 • Compositor olarak çalışma imkanına sahip olacaklardır.