Find us on Facebook - show/hide

ULS - a place for You

Wroclaw- Bir Eğitim Şehri

Wrocław

ULS öğrencileri zengin tarihi ve büyülü bir dokuya sahip Polonya’nın dördüncü büyük şehri olan Wroclaw’ın bir sakini olma avantajından yararlanacaklardır. Oder Nehri üzerinde bulunan 12 ada üzerinde kurulan 130’dan fazla köprü ve kanalları sayesinde “Polonya’nın Venedik’i” olarak  anılmaktadır. Her altı sakininden biri öğrenci olan bu entelektüel merkez, ULS öğrencilerine tarih ve tarihin dönüşüm içindeki bir 21. Yüzyıl Orta Avrupa metropolünün günümüz dinamikleri üzerindeki etkilerini inceleyebildiği ilham verici bir eğitim çevresi sunmaktadır. Bir zamanlar canlı bir Alman metropolü olma özelliği gösteren ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında yerle bir olan Wroclaw, savaş sonrası dönemde Polonyalılar tarafından neredeyse baştan sona tekrar inşa edilmiş ve bugün kompleks ve çok katmanlı bir Avrupa kimliğini bünyesinde bulunduran merkez haline gelmiştir.

Wroclaw’ın Tarihi

Wroclaw’ın tarihi 10.yüzyıla kadar uzanmaktadır. İlk olarak Slavlar tarafından Ostrów Tumski adası etrafında inşa edilen bu şehir zaman içinde birçok krallık ve imparatorluğun önemli bir merkezi haline gelmiştir. 10. yüzyılın ilk yarısında Bohemya hâkimiyeti altına giren Wroclaw, bu yüzyılın sonuna doğru Polonya Krallığı’nın bir parçası haline gelmiştir. Bu dönemden sonra şehir içinde ve çevresinde hızlı bir şekilde yeni yerleşim alanları kurulsa da bu durum 1241’de Moğol istilası ile yara almış ve şehir harap olmuştu. Bu dönemden sonra şehir Almanlar tarafından tekrar inşa edilmeye başlanmıştır. 1335 yılında Prens Henry’nin ölümünden sonra Wroclaw Bohemya’ya ve Lüksemburg hanedanlığını bağlanmıştır. Bu dönemde şehir önemli bir ticaret ve zanaat merkezi haline gelmiştir. 1523 yılında Habsburglar’ın eline geçen Wroclaw 1741 yılında Prusya himayesine girmiştir.

 

19. yüzyıldan itibaren ise demiryolların inşa edilmesiyle birlikte Wroclaw Avrupa için önemli bir kavşak noktası haline gelmiştir. Yüzyılın sonlarına doğru şehrin elektrikleştirilmesiyle tramvay ulaşımı şehirde önemli yer edinmeye başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında cephe gerisinde kalan şehir savaşın yıkımlarından etkilenmemiş olsa da savaş sonrasında yaşanan ciddi ekonomik sıkıntılardan kötü bir şekilde etkilenmiştir. 1920’lerin ortasından itibaren tekrar ekonomik gücünü kazanan Wroclaw modernleşme atılımına devam etmiştir. 1930’larda güçlü bir ekonomiye sahip olan şehir, Hitler Almanyası’nın kısıtlamaları nedeniyle kültür ve akademik alanında ilerleme kaydedememiştir.

 

İkinci Dünya Savaşı’nın başlarında Wroclaw skeri operasyonların dışında kaldığı için savaştan yara almamıştı ve savaştan kaçanlar için bir merkez haline gelmişti. 1944 yılının sonunda şehrin nüfusu 1 milyona yaklaşmıştır. Şubat 1945’te Kızıl Ordu tarafından kuşatılan şehir 3 ay süren kuşatma sırasında binlerce insanın ölümüne ve yerleşim yerlerinin büyük bir kısmının yıkımına şahit olmuştur. Savaş sonrasında Polonya’ya bırakılan şehirde Almanya ve Polonya arasında yapılan nüfus mübadelesi sonucu Polonyalılar yerleşmeye başlamıştır.

 

Komünizmin Polonya’da hüküm sürmesiyle birlikte Wroclaw 1950’lerin sonuna kadar Polonya’nın merkezi için materyal kaynağı haline getirilmiş ve ülke içinde yatırım öncelikleri içerisinde yer almamıştır.  1950’lerin sonundan itibaren ise Wroclaw tekrar Polonya’nın en önemli ekonomi merkezlerinden biri olmaya başlamıştır. Özellikle metal, makine ve ulaşım başta olmak üzere ağır sanayi hızlı bir şekilde gelişmiştir.

 

1960’lar ve 70’lerde şehirdeki genç nüfusun da etkisiyle Wroclaw Polonya’nın en önemli kültür ve öğrenci şehirleri arasında yer almaya başlamıştır. 1980’lerde ise Wroclaw’daki sendikalar ülke genelinde devam eden grevlere öncülük etmeye başlamıştır. Ülkede sıkıyönetimin ilan edilmesine rağmen Wroclaw anti-komünist muhalefetin en güçlü merkezlerinden biri olma özelliğini devam ettirmiştir. Komünist yönetimin sona ermesiyle birlikte  1990’da yapılan ilk serbest seçimler ile Şehir Konseyi kurulmuş ve Bogdan Zdrojewski Wroclaw’ın ilk başkanı seçilmiştir.

 

Wroclaw’ın sanayi yapısı zaman içinde değişmiş ve günümüzde sanayi genellikle otomotiv, ilaç ve yeni teknolojiler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Wroclaw sanayisinin modernleşmesi 1990’ların ortasından itibaren vasıflı eleman yetiştiren ve çok hızlı bir atılım içinde olan yükseköğretim tarafından desteklenmektedir.   

Şehrin hızlı ekonomik kalkınması, şehirde, bölgede ve ülkede uzun süredir var olan altyapısal ihmal duvarını aşmıştır. Son bir kaç yıldır, belediye otoriteleri Wroclaw’a metropol özelliklerini kazandırabilmek için ellerinden gelenleri yapmışlardır. Wroclaw ülkenin yabancı yatırım çeken cazibe merkezlerinin başında gelmektedir. Bu duruma haberleşme sisteminin modernleşmesi eşlik etmektedir. Şehrin mimarisi yapısı da sürekli olarak canlı kalmaktadır.

Wroclaw’ın değişimi sadece materyal alanda değil aynı zamanda mental yani vatandaşların farkındalığı konusunda da gerçekleşmektedir. Şehirle birlikte bir kimlik duygusu gelişmektedir ve Wroclaw dünyanın her yerinden gelen ziyaretçiler için bir buluşma yeri ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan bir organizasyon merkezi haline gelmektedir. Bunun yanında Wroclaw çok sayıdaki uluslararası kuruluşun bir üyesi olmuştur ve birçok Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ülkesiyle partner işbirliği başlatmıştır.

Eylül 2001’de, Stanisław Huskowski Bogdan Zdrojewski’nin halefi olarak şehrin başkanı olmuştur. Kasım 2002’de Rafał Dutkiewicz Stanisław Huskowski’nin yerini alarak seçimle işbaşına gelen şehrin ilk başkanı olmuştur.

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ev sahibi şehirlerinden biri olan Wroclaw, 2016 Avrupa Kültür Başkenti olarak seçilmiştir. Ayrıca Wroclaw 2017 Dünya Oyunları’na ev sahipliği yapacaktır.

yazar: Krzysztof Popiński, Ph.D.
kaynak: wroclaw.pl

Fotoğraf Galerisi

Pictures by Paweł Łukasiewicz