Find us on Facebook - show/hide

ULS - a place for You

Teknik Bilimler Fakültesi

Genel Bilgi

Teknik Bilimler Fakültesi 2008 yılında kurulmuştur. Teknik Bilimler Fakültesi’nin kurulması beşeri bilimler alanında 10 yıllık bir geleneğe sahip olan Aşağı Silezya Üniversitesi’nin teknik eğitim alanında da hızlı bir gelişme kaydetme hedefinde olduğunu göstermektedir.

Mayıs 2008’de Fakülte jeodezi alanında lisans eğitimleri gerçekleştirmek için gerekli izinleri almış ve Eylül 2008’de de navigasyon alanında çalışmalar yapma iznini elde etmiştir.

 

Bölümler:

  • Jeodezi Bölümü