Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Archiwum - Program Erasmus

Menu działu

Program Socrates/Erasmus rok akademicki 2003/2004

Na podstawie wniosku złożonego do Technical Assistance Office w Brukseli przyznano DSWE TWP ERASMUS University Charter. Podpisano 7 umów bilateralnych, tym samym wzrosła liczba partnerów DSWE TWP w ramach programu SOCRATES/ERASMUS. Na studia zagraniczne wyjechało 8 studentów (studia semestralne i roczne) w uczelniach brytyjskich, holenderskiej, hiszpańskiej i niemieckiej. Zajęcia w uczelniach partnerskich przeprowadziło 3 nauczycieli akademickich DSWE TWP, a 5 nauczycieli akademickich z uczelni partnerskich przeprowadziło zajęcia w DSWE TWP. Studia semestralne w ramach programu SOCRATES/ERASMUS odbyła w DSWE TWP studentka z Niemiec. Zostały przygotowane pakiety informacyjne systemu transferu i akumulacji punktów kredytowych ECTS dla dwóch kierunków: pedagogiki i pedagogiki specjalnej. Pakiety opracowano w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.