Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Archiwum - Program Erasmus

Menu działu

Kurs Intensywny - Intensive Programme

 


Od września 2005 DSWE TWP we Wrocławiu uczestniczy w projekcie wielostronnym programu SOCRATES-Erasmus typu: Kurs Intensywny (Intensive Programme), zatytułowanym: „The Sea and the School”. Jest to projekt interdyscyplinarny, koordynowany przez Universidad Católica de Valencia, Hiszpania. Przewidywane są trzy edycje projektu.

W roku akademickim 2005/2006 w ramach I edycji projektu odbyły się w Hiszpanii, w Walencji dwutygodniowe warsztaty dla studentów i ich opiekunów z 11 krajów biorących udział w projekcie (marzec 2006). Warsztaty poświęcone były badaniu sposobów przedstawiania morza i nauczania o morzu w kontekście różnych kultur i różnych typów akwenów (morza „ciepłe” i „zimne”), a także prezentacji stanu ochrony środowiska i polityki ekologicznej krajów, z których pochodzą uczestnicy projektu. Do projektu zostało zaproszonych z DSWE TWP we Wrocławiu troje studentów i jeden nauczyciel akademicki. Studenci zostali wyłonieni w procesie rekrutacji i rozmów indywidualnych, które zostały przeprowadzone jesienią (listopad) 2005.

Po zakończeniu I edycji projektu w dniu 9.06.2006 zorganizowano w DSWE TWP seminarium otwarte: „Sea and school” podsumowujące udział DSWE TWP w projekcie, poświęcone prezentacji projektu i upowszechnieniu jego rezultatów wśród społeczności akademickiej Uczelni.

Obecnie trwają prace przygotowawcze w ramach II edycji projektu, której realizacja zaplanowana jest na wiosnę 2007 (kwiecień-maj).

Koordynatorem projektu w DSWE TWP jest mgr Jadwiga Dobrowolska-Dyrcz.