Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Archiwum - Program Erasmus

Menu działu

Program Erasmus w latach 2002/2003 - 2013/2014 w DSW

Rok akademicki 2013/2014 jest ostatnim rokiem działania programu: "Uczenie się przez całe życie" - Erasmus. Uczelnia przystąpiła do programu w roku akademickim 2002/2003, program działa w DSW od dziesięciu lat. Zasady programu ERASMUS zawarte są w KARCIE UCZELNI ERASMUSa, i wyznaczają cele polityki europejskiej Uczelni, które obowiązują w DSW od roku 2006/07. Zostały one następnie rozwinięte w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. W czasie swego działania w DSW program pozwolił umiędzynarodowić tok kształcenia, dzięki bogatej współpracy międzyuczelnianej i międzyinstytucjonalnej umożliwił setkom studentów i pracowników DSW udział w europejskim procesie kształcenia, i podnoszenie kwalifikacji w zagranicznych przedsiębiorstwach; wprowadził studentów i wykładowców zagranicznych w mury Uczelni; pozwolił realizować projekty edukacyjne, których celem było podnoszenie jakości kształcenia; zmienił także - i zmienia cały czas - w zasadniczy sposób życie jego wszystkich uczestników w perspektywie indywidualnej, osobistej, poznawczej i kulturowej.