Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Archiwum - Program Erasmus

Menu działu

Przed wyjazdem

Każdy Beneficjent programu wyjeżdżający na praktykę programu Erasmus na dwa tygodnie przed planowaną datą wyjazdu do instytucji zagranicznej jest zobowiązany do podpisania umowy programu z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus w DSW.

Wszystkie osoby wyjeżdżające zobowiązane są do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, od odpowiedzialności cywilnej w miejscu pracy oraz ubezpieczenia zdrowotnego na cały okres pobytu w instytucji partnerskiej. Celem podpisania  umowy  powinien złożyć również w BMWD formularz danych bankowych z informacją o koncie, na które będzie przelewane stypendium.

 

Informacje na temat wiz do Turcji