Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Archiwum - Program Erasmus

Menu działu

ERASMUS Praktyka

 

Oferta praktyk zagranicznych jest adresowana do studentów wszystkich kierunków i specjalności, jako dodatkowa możliwość realizacji praktyki obowiązkowej, stanowiącej część programu studiów - w instytucji zagranicznej. Organizacja praktyk przebiega zgodnie z przyjętymi w Uczelni procedurami i zgodnie z Regulaminem Studiów. Oferta praktyk jest ogłaszana przez Koordynatora Programów Europejskich raz do roku. Proces rekrutacji studentów jest organizowany centralnie przez Koordynatora Programów Europejskich we współpracy z władzami wydziałów i Kierownikiem Działu Praktyk. Za wszystkie prace związane z bezpośrednią organizacją praktyki, a więc: za nawiązywanie współpracy z instytucjami zagranicznymi, monitoring praktyk, wypłaty stypendiów, przygotowanie dokumentów programowych, rozliczanie udziału stażysty w praktyce zagranicznej dokumentami programu ERASMUS - odpowiada Koordynator Programów Europejskich. Za opiekę merytoryczną i za zaliczenie praktyki jako części programu studiów odpowiada opiekun praktyk dla danej specjalności / kierunku studiów na wydziale macierzystym stypendysty, powoływany przez dziekana wydziału. W proces zaliczania praktyk zagranicznych jest włączony również Kierownik Działu Praktyk, który podejmuje decyzje we wszystkich sprawach trudnych, tyczących zaliczenia praktyki. Przyjmuje się, że praktyki będą trwały średnio jeden semestr - 5 miesięcy, obejmą wszystkie specjalności i wszystkie kierunki studiów, niemniej jednak preferowane będą te z nich, których realizacja zagwarantuje stażyście podczas jej trwania osiągnięcie obowiązkowych elementów kształcenia.