Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Aktualności

Zapraszamy na kurs przygotowawczy do podjęcia studiów w języku angielskim

wydrukuj artykuł

Kurs przeznaczony jest dla kandydatów chcących podjąć studia w języku angielskim w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.


Kurs przeznaczony jest dla kandydatów chcących podjąć studia w języku angielskim w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów na studia do podjęcia studiów w języku angielskim poprzez uzupełnienie wiedzy z zakresu języka angielskiego akademickiego na poziomie B2 (English for Academic Purposes) oraz umiejętności akademickich niezbędnych do rozumienia wykładów oraz uczestnictwa w zajęciach.

Dodatkowo kurs ma przygotowywać uczestników do zdania zewnętrznego egzaminu językowego PTE General Level 3 – Pearson, a tym samym do zdobycia jednego z certyfikatów wymienionych w Zarządzeniu Rektora w sprawie potwierdzenia znajomości języka angielskiego przez kandydatów-cudzoziemców na studia.

Zdanie zewnętrznego egzaminu nie jest obligatoryjne. Wymagania wstępne: język angielski kandydata na poziomie B1.

ZAPISY ONLINE

Czas trwania kursu

- 16.09.2019 – 27.09.2019 (2 tygodnie; 10 dni roboczych)
- 10.02.2020 – 21.02.2020

Harmonogram

Kurs obejmuje 50 godzin lekcyjnych (50 x 45 minut). Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku: 5 godzin lekcyjnych (5 x 45 minut).

Koszty

Koszt kursu to 850zł lub 205 euro. Dla osób rozpoczynających studia w DSW lub będących w trakcie studiów 800zł lub 195 euro.

 ZAPISY ONLINE