Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Aktualności

Studiujesz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną? Przeczytaj tę informację!

wydrukuj artykuł

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest jedną z trzech uczelni w Polsce, które będą mogły rekrutować na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.


Więcej szczegółów dotyczących zmian w systemie kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej – czytaj poniżej.

Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 1 października 2019 r. zmianie ulega system kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie to będzie można rozpocząć na jednolitych studiach magisterskich na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Co zmienia się w sytuacji studentów, którzy zamierzają podjąć studia na II stopniu na tym kierunku?

Po pierwsze zmiany w systemie kształcenia nauczycieli zostaną wprowadzone w stosunku do osób, które rozpoczną studia od 1 października 2019 r. Natomiast osoby, które rozpoczęły studia (studia pierwszego lub drugiego stopnia) przed 1 października 2019 r., kontynuują kształcenie na dotychczasowych zasadach.
Po drugie do osób, które ukończyły studia albo rozpoczęły je przed 1 października 2019 r. zastosowanie ma obecny (dotychczasowy) system kwalifikacyjny. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych mają absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku w zakresie pedagogiki przygotowującym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Obecne standardy kształcenia nauczycieli  na podstawie których uczelnie opracowały dotychczasowe programy studiów, stanowią, że kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i w szkołach podstawowych.

Jak czytamy dalej na stronie internetowej resortu nauki i szkolnictwa wyższego, jeżeli absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „pedagogika” (albo na kierunkach o innych nazwach), na których prowadzono kształcenie przygotowujące do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej, chcieliby podjąć dalsze kształcenie w tym zakresie, w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, będą mogli:
a) ubiegać się o przyjęcie w trybie rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” w uczelniach, które w dniu 1 października 2018 r. posiadały uprawnienie do prowadzenia takiego kształcenia
(są to: Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oraz 2 inne dwie uczelnie (w Krakowie i Lublinie).

Ostatnia rekrutacja może mieć miejsce na rok akademicki 2021/2022, czyli przed 1 października 2022 r.

b) ubiegać się o przyjęcie w trybie rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Przyjęcie następuje w trybie rekrutacji na I semestr studiów. Następnie student będzie mógł ubiegać się o przeniesienie części osiągnięć i tym samym zostać wpisany na wyższy semestr.

Decyzję w tej sprawie podejmuje autonomicznie uczelnia, na zasadach określonych w regulaminie studiów, indywidualnie rozpatrując każdy przypadek.

Osoby rozpoczynające od 1 października 2019 r. jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” będą kształcone zgodnie z zasadami określonymi w nowych standardach kształcenia nauczycieli- podaje resort. Więcej informacji tutaj