Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Aktualności

Studiuj pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w DSW za 0 zł. Liczba miejsc ograniczona!

wydrukuj artykuł

Ogłaszamy nabór na studia stacjonarne II stopnia na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.” Liczba miejsc ograniczona (max 20-24 osób), czesne wyniesie 0 zł!


Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będą one realizowane w ramach projektu „Profesjonalny nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej”. Liczba miejsc ograniczona (max 20-24 osób), czesne wyniesie 0 zł!

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest jedną z trzech uczelni w kraju, które mogą rekrutować na studia II stopnia na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na nowy rok akademicki. Więcej informacji na ten temat czytaj TUTAJ. 

 

Zapisy prowadzimy w Biurze Rekrutacji DSW, ul. Strzegomska 55. Kontakt: rekrutacja@dsw.edu.pl i tel. (71) 356 15 31, (71) 356 15 32, (71 356 15 73.

 

Szczegółu projektu „Profesjonalny nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej” 

W ramach studiów stacjonarnych zorganizowanych w ramach tego projektu, realizowane będą: zajęcia dydaktyczne, praktyki, lektoraty językowe, seminaria dyplomowe, zindywidualizowany tutorial.

W programie uwzględnione zostaną wiedza i umiejętności o charakterze profesjonalnym, które charakteryzują nauczyciel jako refleksyjnego praktyka, eksperta od wspierania rozwoju dziecka, erudyty, spolegliwego opiekuna, osoby pozytywnie nastawionej do nowych doświadczeń, krytycznego inicjatora innowacji, facylitatora pasji i rozwoju dziecka, osoby odpowiedzialnej i uczciwej.

Odzwierciedlone zostanie również doświadczenie kształcenia nauczycieli w DSW, m.in. poprzez kształtowanie wiedzy i umiejętności metodycznych, dzięki którym studenci zdobędą pogłębioną świadomość metodyczną poprzez zapoznanie się z szerokim wachlarzem nowoczesnych metod pracy dydaktycznej, dostosowanych do specyfiki uczenia się małych dzieci. 

Studentki/ci dzięki ścisłemu powiązaniu zajęć metodycznych z praktykami nauczycielskimi w przedszkolu/szkole, będą mieli możliwość praktycznego uczenia się poznawanych metod i wyzwań edukacyjnych oraz rozwijania umiejętności dokonywania świadomych wyborów metod pracy wynikających ze znajomości ich uwarunkowań i konsekwencji.

Studenci otrzymają wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych, dzięki którym będą przygotowani do realizacji zadań związanych z własnym rozwojem i wspieraniem rozwoju uczniów (m.in. poprzez trening interpersonalny, warsztat kompetencji społecznych i emocjonalnych, trening porozumienia bez przemocy, podstaw mediacji i negocjacji, pozytywnej dyscypliny). Umiejętności te umożliwiają bez lęku i manipulacji przyjąć podmiotową rolę dziecka w rozwoju.

Ważne miejsce zajmie kompetencje diagnozowania potrzeb i potencjału dziecka, oparta na holistycznym ujęciu funkcjonowania dziecka, z uwzględnieniem zasobów oraz ograniczeń, nie wyłączając sytuacji społeczno-kulturowej. Studenci nabędą wiedzę i umiejętności dotyczące kreowania bezpiecznej, włączającej i stymulującej przestrzeni edukacyjnej, projektowania i modyfikacji zadań rozwojowych oraz oceniania, uwzględniającego nie tylko efekt dydaktyczny, ale i całościowy proces przebiegu rozwoju poprzez udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Program uwzględni kompetencje do pracy z cudzoziemcami oraz uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przy tak rozbudowanej problematyce pracy kładziemy nacisk na nabywanie kompetencje współpracy przy rozwiązywaniu problemów i wprowadzaniu nowych metod edukacyjnych.