Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Aktualności

Startuje Szkoła Doktorska DSW

wydrukuj artykuł

W Dolnośląskiej Szkole Wyższej wystartuje Szkoła Doktorska DSW. Zapraszamy na spotkanie informacyjne 15 czerwca. Zobacz więcej informacji.


Z przyjemnością informujemy, że w Dolnośląskiej Szkole Wyższej od 1 października 2019 roku wystartuje Szkoła Doktorska DSW. Kształceni będą doktoranci w dyscyplinach naukowych: pedagogika oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach. 

Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej DSW zapraszamy na spotkanie informacyjne 15 czerwca godz. 10 -11.15, budynek DSW ul. Strzegomska 55 s. 415. 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej DSW przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinach naukowych: pedagogika, nauki o komunikacji społecznej i mediach. W naborze 2019/2020 przewidziano 4 miejsca w Szkole Doktorskiej DSW: 3 miejsca dla dyscypliny pedagogika oraz 1 miejsce dla nauk o komunikacji społecznej i mediach. Okres kształcenia w szkole doktorskiej to 6 semestrów. 

Wszystkie miejsca w Szkole Doktorskiej DSW mają zapewnione stypendia na okres kształcenia.

Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych przez Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Przyjęcie kandydatów na I rok do Szkoły Doktorskiej DSW następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego elementami mogą być: opinia pisemna opiekuna pracy magisterskiej, opinia pisemna przyszłego promotora pracy doktorskiej, list polecający, rozmowa kwalifikacyjna, egzamin pisemny lub ustny z wybranych dziedzin, wyniki dotychczasowych studiów, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i zawodowe, list motywacyjny, bądź też wszystkie z wymienionych form jednocześnie. Wcześniej należy złożyć wymagane dokumenty (szczegóły w załącznikach).

Termin i miejsce składania dokumentów - 15 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

Dolnośląska Szkoła Wyższa, Biuro ds. kształcenia doktorantów, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław, p. 402 (IV piętro) w godzinach 9-15 lub pocztą.

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej - 10-11 września 2018 r. 

Wydział Nauk Pedagogicznych, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław 

WAŻNE INFORMACJE: 

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej DSW w roku akademickim 2019/2020

 Regulamin Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej