Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Aktualności

Regulamin bonów promocyjnych DSW

wydrukuj artykuł

Regulamin korzystania z kodów promocyjnych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej z siedzibą we Wrocławiu.


 
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie:

ZPI: formularz internetowy służący do zapisu na studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej z siedzibą we Wrocławiu.

Kod  rabatowy:  jednorazowa  promocja  udzielona  przez    Dolnośląską Szkołę Wyższą w czesnym na studiach    wyższych lub   studiach    podyplomowych   w  Dolnośląskiej Szkole Wyższej.
 
1. Klientowi  przysługuje prawo  do   jednokrotnego  wykorzystania    kodu    w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w trakcie jednej rekrutacji.

 

2. Kod rabatowy  łączy się z promocją czasową w czesnym określoną w regulaminie promocji.

 

3. Kody rabatowe nie sumują się.

 

4. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

 

5. Klient uaktywnia rabat podczas zapisu na studia za pomocą formularza internetowego ZPI, poprzez wpisanie kodu rabatowego w polu oznaczonym „Korzystam z kodu rabatowego”.  Po wpisaniu poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „Zatwierdź” widocznym przy polu „Mam kod promocyjny” klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny studiów zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Niewpisanie kodu w trakcie zamówienia uniemożliwia skorzystanie z rabatu.

 

6. Kod rabatowy uprawnia do jednorazowego wykorzystania wyłącznie w czasie określonym na kodzie  rabatowym.

 

7. W przypadku rezygnacji ze studiów wartość kodu promocyjnego nie podlega zwrotowi.

 

8. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności widniejące na kodzie rabatowym. Po ich upłynięciu nie można skorzystać z kodów.

 


9. Kod rabatowy nie dotyczy opłat dodatkowych.

 

10. Okres rozliczania kodu promocyjnego zależy od wybranego produktu tj.:

a) na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich rozliczany jest na I roku studiów pod warunkiem realizacji studiów zgodnie z harmonogramem,


b) na studiach drugiego stopnia rozliczany jest przez dwa lata studiów pod warunkiem realizacji studiów zgodnie z harmonogramem,


c) na studiach podyplomowych rozliczany jest przez cały okres studiów pod warunkiem realizacji studiów zgodnie z harmonogramem.

 
11. Wartość kodu rozliczana jest proporcjonalnie do wybranej liczby rat.

 

12. W przypadku kiedy wartość promocji nie jest podzielna przez ilość wybranych rat, wówczas sumę wszystkich przyznanych promocji zaokrągla się do pełnych złotówek na korzyść Klienta.

 

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2019 r.