Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Aktualności

Przedłużamy rekrutację do Szkoły Doktorskiej DSW

wydrukuj artykuł

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej DSW zostaje przedłużona do dnia 20 września 2019 roku. Do tego dnia czekamy na dokumenty kandydatek i kandydatów. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 26 września 2019 roku


W Dolnośląskiej Szkole Wyższej od 1 października 2019 roku wystartuje Szkoła Doktorska DSW. Kształceni będą doktoranci w dyscyplinach naukowych: pedagogika oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej DSW przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinach naukowych: pedagogika, nauki o komunikacji społecznej i mediach. W naborze 2019/2020 przewidziano 4 miejsca w Szkole Doktorskiej DSW: 3 miejsca dla dyscypliny pedagogika oraz 1 miejsce dla nauk o komunikacji społecznej i mediach. Okres kształcenia w szkole doktorskiej to 6 semestrów.
Wszystkie miejsca w Szkole Doktorskiej DSW mają zapewnione stypendia na okres kształcenia.

Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych przez Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Przyjęcie kandydatów na I rok do Szkoły Doktorskiej DSW następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego elementami mogą być: opinia pisemna opiekuna pracy magisterskiej, opinia pisemna przyszłego promotora pracy doktorskiej, list polecający, rozmowa kwalifikacyjna, egzamin pisemny lub ustny z wybranych dziedzin, wyniki dotychczasowych studiów, dotychczasowe osiągnięcia naukowe i zawodowe, list motywacyjny, bądź też wszystkie z wymienionych form jednocześnie. Wcześniej należy złożyć wymagane dokumenty (szczegóły w załącznikach).

Termin i miejsce składania dokumentów – PRZEDŁUŻONY DO 20 WRZEŚNIA 2019 r.!!!

Dolnośląska Szkoła Wyższa, Biuro ds. kształcenia doktorantów, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław, p. 402 (IV piętro) w godzinach 9-15 lub pocztą.

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej -  26 WRZEŚNIA 2018 r.

Wydział Nauk Pedagogicznych, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław

WAŻNE INFORMACJE:
Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej DSW w roku akademickim 2019/2020
bit.ly/2Kt8770
Regulamin Szkoły Doktorskiej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
bit.ly/2IgXKAs