Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Aktualności

Profesor Adam Zych powołany w skład Wrocławskiej Rady Seniorów

wydrukuj artykuł

Na początku sierpnia 2019 roku Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wręczył akty powołania w skład Wrocławskiej Rady Seniorów II kadencji (2019-2023).


Na początku sierpnia 2019 roku Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wręczył akty powołania w skład Wrocławskiej Rady Seniorów II kadencji (2019-2023).

Z przyjemnością informujemy, że wieloletni profesor Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu prof. zw. dr hab. Adam A. Zych otrzymał nominację do WRS.

Profesor Adam A. Zych z wykształcenia jest psychologiem i pedagogiem, a z zamiłowania poetą i tłumaczem. Od ponad trzydziestu już lat rozwija w Polsce pedagogiką starzenia się i starości. Uczestniczył w międzynarodowych projektach badań sytuacji życiowej osób starzejących się i starych w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec oraz w Stanach Zjednoczonych, wśród Polonii Amerykańskiej. Był stypendystą Buehler Center on Aging Uniwersytetu Northwestern w Chicago oraz prowadził gościnne wykłady m.in. w Instytucie Pedagogiki Specjalnej i Leczniczej Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen i w Instytucie Gerontologii w Kijowie. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Miasta Oświęcimia oraz wyróżniony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za nowatorskie działania w zakresie upowszechniania wiedzy na temat starzenia się społeczeństwa polskiego (2015). Otrzymał też honorowy tytuł „Przyjaciel Seniora” (2016. Jest pomysłodawcą i redaktorem naukowym pięciotomowej Encyklopedii starości, starzenia się i niepełnosprawności, która została ogłoszona drukiem w roku 2017  przez Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski w Katowicach. Dodajmy, że profesor Zych został powołany ostatnio w skład Rady Naukowej kwartalnika „Niepełnosprawność i rehabilitacja”, ogłaszanego drukiem w Warszawie, oraz w skład Rady Naukowej periodyku „Psychogeriatria Polska”, wydawanego we Wrocławiu. 

Więcej informacji TUTAJ