Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Aktualności

Konferencja:

wydrukuj artykuł

Inkluzja. Wyzwania i szanse dla edukacji


4 października 2017 roku, Dolnośląska Szkoła Wyższa wraz ze Szkołą Podstawową nr 90 im. St. Tołpy we Wrocławiu (organizacją partnerską projektu EDiTE) oraz Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej, zorganizowała konferencję skierowaną do nauczycieli i wychowawców. Tematem wydarzenia była szeroko rozumiana inkluzja oraz wyzwania i szanse dla edukacji, jakie się z nią wiążą.

Uczestników spotkania powitali: prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz dr Urszula Dzikiewicz-Gazda, Prodziekan do spraw studenckich. Konferencja rozpoczęła się wykładem plenarnym, który wygłosiła profesor Maria Czerepaniak-Walczak z Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład zatytułowany Kultura szkoły jako środek i ośrodek poszanowania prawa do edukacji był wprowadzeniem do głównego tematu konferencji: inkluzji.

Międzynarodowi goście z Włoch, Hiszpanii i Rumunii, uczestnicy projektu Art and Emotions, który koordynuje SP nr 90 w ramach program Erasmus+, zaprezentowali doświadczenia wprowadzania nauczania inkluzyjnego w swoich szkołach. Program Erasmus+ został szerzej przedstawiony uczestnikom podczas wystąpienia pani Dagny Lewandowskiej z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej.

W drugiej części konferencji, ponad 70 osób, wzięło udział w warsztatach przygotowanych i poprowadzonych przez doświadczonych praktyków:

Ewę Stoecker: Przeciwdziałanie wykluczeniu. Klasowa i szkolna różnorodność jako wyzwanie;
Agnieszkę Kossowską: Wychowanie do nauczania włączającego;
Ewę Granat: Edukacja inkluzyjna dziecka niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej a integracja społeczna;
Kamilę Prociów: Nie oceniaj Książki po okładce - Żywa Biblioteka w szkole;
Gracię Sonię Jimenez Vega- The TEI program („peer tutoring”) in Spanish education;

O wydarzeniu głośno było w lokalnych mediach. Prof. DSW dr hab. Hana Cervinkova, Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Małgorzata Głuch, wice-dyrektor Szkoły Podstawowej nr 90 im. St Tołpy we Wrocławiu, rozmawiały o konferencji w telewizji Echo24: wywiad. Więcej na temat konferencji i jej przebiegu można znaleźć na tej stronie, opis warsztatów znajduje się tutaj. Wykład prof. Czerepaniack-Walczak dostępny jest na kanale You Tube: tutaj.