Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Aktualności

Absolwenci studiów podyplomowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej odebrali świadectwa! [ZDJĘCIA]

wydrukuj artykuł

W piątek 23 marca 2018 r. w Centrum Konferencyjnym DSW odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych przez Wydział Nauk Pedagogicznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

 

Świadectwa ukończenia studiów odebrali absolwenci kierunków: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym oraz przygotowanie pedagogiczne. Spotkanie poprowadziła dr Barbara Kutrowska, kierownik działu studiów podyplomowych DSW. W imieniu władz Uczelni oraz Wydziału podziękowała za współpracę i złożyła życzenia dr Urszula Dzikiewicz-Gazda, prodziekan ds. studenckich WNP DSW. W spotkaniu wzięli udział również dr Agnieszka Zembrzuska oraz rzecznik prasowy DSW Dawid Frik.

 

Świadectwa ukończenia odebrali absolwenci kierunków...

Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna.


Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne (uzyskane w ramach studiów na kierunkach pedagogicznych oraz nauczycielskich, bądź w formie kursu/studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego), chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i/lub klas I-III szkoły podstawowej. Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. [ czytaj więcej na dlakandydata.dsw.edu.pl

Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym. 

Studia adresowane są do osób, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego, chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i/lub klas I-III szkoły podstawowej. Studia umożliwiają zdobycie nowoczesnej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji merytorycznych, metodycznych i psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych do pracy nauczyciela dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.Program studiów zgodny jest z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Studia mają charakter kwalifikacyjny – absolwent uzyskuje uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.  [czytaj więcej na dlakandydata.dsw.edu.pl ] 

 

Przygotowanie pedagogiczne

Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, jak również do studentów studiów II stopnia, zatrudnionych bądź planujących podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego (nauczyciel przedmiotu, psycholog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, bibliotekarz itp.) - [czytaj więcej na dlakandydata.dsw.edu.pl]

 
Dolnośląska Szkoła Wyższa – miejsce dla Ciebie!

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa od lat w rankingach Perspektyw uznawana jest za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku i jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Kształcimy na 14 kierunkach zgodnie z międzynarodowymi standardami, w oparciu o autorskie i wielokrotnie nagradzane programy kształcenia. W ofercie mamy także blisko 60 kierunków studiów podyplomowych. Nasi studenci korzystają z oferty zagranicznych studiów i praktyk w ramach programu ERASMUS+. Zatrudniamy ponad 200 osobową kadrę. Dyplom naszej Uczelni otrzymało już blisko 31 tys. absolwentów. Jako jedna z niewielu szkół niepaństwowych w Polsce, posiadamy pełne uprawnienia akademickie, dzięki czemu zapewniamy kształcenie od licencjatu do doktoratu.