Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Aktualności

Już w środę Wrocław odwiedzi Profesor Gaston Pineau. Weźmie udział w międzynarodowej konferencji z okazji 100-lecia wydania „Chłopa polskiego w Europie i Ameryce”.

wydrukuj artykuł

Już od środy we Wrocławiu ponad 100 uczonych z kilkunastu Państw, celebrować będzie 100-lecie wydania „Chłopa polskiego w Europie i w Ameryce” autorstwa Floriana Znanieckiego i Williama Thomasa. W gronie wybitnych naukowców, którzy potwierdzili udział w konferencji, jest Profesor Gaston Pineau. Organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej „W przestrzeni biografii” jest Dolnośląska Szkoła Wyższa.


W dniach od 9 do 11 maja w Centrum Konferencyjnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej odbywać się będzie Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W przestrzeni biografii” z okazji 100-lecia wydania „Chłopa polskiego w  Europie i w Ameryce” - Floriana Znanieckiego i Williama Thomasa.  

Dzieło Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego do dziś stanowi źródło inspiracji dla socjologów, psychologów, pedagogów, antropologów i kulturoznawców niezależnie od kraju z jakiego pochodzą. Prof. Gaston Pineau oraz inni uczeni wskazują ogromną wartość tej monografii, ze względu na pionierski sposób analizy i interpretacji autentycznych dokumentów, który podkreśla znaczenie biograficznego wymiaru życia człowieka. Zwracają również uwagę na rolę jaką praca ta odegrała w rozwoju podejścia biograficznego w naukach społecznych i humanistycznych w różnych krajach. Dlatego też w konferencji organizowanej przez Dolnośląską Szkołę Wyższą, weźmie udział ponad 100 badaczy i naukowców, którzy w międzynarodowym gremium wymienią doświadczenia związane właśnie z rozwojem metody biograficznej. Jednym z gości, którzy potwierdzili udział w konferencji, jest profesor Gaston Pineu. Jego wizyta współfinansowana jest z budżetu miasta Wrocławia w ramach programu Visiting Professors.

W styczniu br. Kapituła Scientiae Wratislavienses pod przewodnictwem prof. Tadeusza Lutego zaopiniowała wnioski wrocławskich uczelni i instytutów  naukowych o sfinansowanie wizyt wybitnych uczonych. Do Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi wpłynęło 48 aplikacji, z czego do finansowania ostatecznie zaakceptowano 28 wniosków, w tym m.in. z Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Medycznego, Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Zakładu Naukowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. W tym gronie jest także Dolnośląska Szkoła Wyższa, która jako jedyna wrocławska uczelnia niepubliczna, otrzymała fundusze na zaproszenie do Wrocławia właśnie prof. Gastona Pineau.

Dlaczego akurat Profesor Gaston Pineau?

- To wybitny badacz i uczony. Niekwestionowany autorytet w środowisku międzynarodowym, a jednocześnie w środowisku lokalnym, to człowiek niezwykle zaangażowany społecznie. Prywatnie bardzo ciepła, bezinteresowna i życzliwa osoba, okazująca uwagę każdemu, i zawsze, w każdej sytuacji służący pomocą studentom i młodym badaczom. Dla nas to wielki zaszczyt, że będziemy Pana Profesora gościć w Dolnośląskiej Szkole Wyższej”. – podkreśla organizatorka konferencji dr Aneta Słowik z DSW. – Warto dodać również, że wielu znamienitych uczonych i znawców tego nurtu, przyjęło nasze zaproszenie do bycia członkiem Komitetu Honorowego i Naukowego konferencji, co również nas bardzo cieszy. Myślę, że wynika to z rangi tego wydarzenia oraz grona partnerów współpracujących przy organizacji tego wydarzenia, np. Uniwersytety z Francji, Brazylii, Szwajcarii, Kanady, a także międzynarodowe i krajowe stowarzyszenia badań biograficznych – dodaje dr Słowik.

Szczegółowe informacje na www.thomasznaniecki2018.dsw.edu.pl