Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Interdysycplinanrna konferencja naukowa "Więzi, które chronią. Język, który nie rani"

wydrukuj artykuł

Dolnośląska Szkołą Wyższa, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia i Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio” zapraszają na konferencję naukową.


Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”, Dolnośląska Szkoła Wyższa zapraszają na konferencję naukową "Więzi, które chronią. Język, który nie rani", która odbędzie się 21 i 22 listopada.

Celem konferencji jest pogłębianie, weryfikowanie i systematyzowanie wiedzy na temat uzależnień i przemocy, a także dyskusja dotycząca tych zagadnień.

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych: pedagogów, psychologów, socjologów, psychiatrów, oraz do praktyków: terapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów, prawników, policjantów, lekarzy, osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, a także do wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę. 

Miejsce: aula w Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław.

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są do 08.11.2019 wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zapisów ← KLIKNIJ TUTAJ

Ilość miejsc na konferencji jest ograniczona. Każda osoba zakwalifikowana do udziału w konferencji otrzyma potwierdzenie drogą mailową do dnia 16.11.2019r.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji na temat konferencji TUTAJ. 

Konferencja dofinansowana jest ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl) W tym roku patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS.