Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Aktualności

In the midst of a changing world Civil society, social transformations and adult education

wydrukuj artykuł

Z okazji swojej 20 rocznicy sieć ESREA zaprasza na konferencję, która odbędzie się 23-25 maja 2013 na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW


ESREA logo

Cel i temat konferencji

Celem konferencji jest stworzenie miejsca spotkań dla naukowców z zagranicy, których badania skupiają się na kształceniu dorosłych i folkbildning, a także na przemianach społecznych, które wpłynęły na zmiany w edukacji i uczeniu się.

Konferencja będzie zorganizowana wokół następujących trzech tematów:


(1) Przemiany w społeczeństwie obywatelskim oraz ich możliwy wpływ w zakresie kształcenia dorosłych na przykładzie działań które, dotyczą zmian w polityce, relacji pomiędzy państwem a rynkiem jak również sposobów pojmowania i działania w folkbildning/powszechnej edukacji i innych dziedzinach związanych z edukacją.

(2) Zmiany ruchu społecznego oraz wpływ na edukację i uczenie się wynikające ze zmieniającym się obszarem i centrum,  jak również sposoby wywierania wpływu na społeczeństwo, które dokonało zmian w zakresie doboru celów, aktorów społecznych i strategii preferowanych w kształceniu dorosłych i rozwijaniu aktywności.


(3) W związku ze zmianami jakie nastąpiły w postrzeganiu roli aktorów społecznych w dziedzinie kształcenia dorosłych oraz relacjach między państwem a rynkiem, mogą również nastąpić  konsekwencje wobec tych osób, które są zaangażowane w kształcenie dorosłych i nauczanie przez folkbilding/powszechną edukację. Z pośród tych osób, zmiany  tożsamości mogą być zaobserwowane pomiędzy uleganiem w wykazywaniu  zachowań a działaniami, zgodnie z różnimy rolami jakie spełniają te osoby tj. członek sieci, wolontariusz, pracownik, lub podatnik.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w seminarium zachęcamy do składania prac,  na jeden z powyższych tematów  i / lub sesji nadzwyczajnej w sprawie zmian, które mogą umożliwić przesunięcia  w ustalaniu programów badawczych na lata 2013-2020. Mile widziane będą dokumenty dotyczące teorii i metod stosowanych w realizowaniu projektów badawczych, a także dokumenty skupiając się na porównywaniu aspektów badanych zjawisk w obrębie tematów konferencji .

Więcej szczegółów mogą Państwo znaleźć tutaj: www.uls.edu.pl/fileadmin/ULS/ESREA/ESREA_1st_Call_for_papers_2013.pdf