Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


Dolnośląska Szkoła Wyższa wśród 10 najlepszych szkół niepublicznych w Polsce

wydrukuj artykuł

Dolnośląska Szkoła Wyższa znalazła się wśród 10 najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce. Poza tym po raz 14 została uznana za najlepszą uczelnię na Dolnym Śląsku. To najnowsze wyniki rankingu miesięcznika „Perspektywy” na 2019 rok. Dodatkowo wysokie miejsce w rankingu kierunków zajęło Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna.


Dolnośląska Szkoła Wyższa już po raz 14 w rankingu szkół wyższych Perspektyw uznana została za najlepszą niepubliczną uczelnię magisterską na Dolnym Śląsku. W skali kraju uczelnia awansowała o 1  pozycję, na 10 miejsce.

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna DSW zajęło wysoką pozycję w rankingu Perspektyw 2019 (11 miejsce wśród uczelni publicznych i niepublicznych). W zeszłym roku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna DSW otrzymało 15 miejsce w rankingu Perspektyw.

Dodajmy, że w Dolnośląskiej Szkole Wyższej kształcimy dziennikarzy od 13 lat. Obecnie na studiach I i II stopnia (można wybrać 8 specjalizacji, w tym w jęz. angielskim). Więcej informacji znajdziesz tutaj.  

Ranking „Perspektyw” to najobszerniejsze w Polsce zestawienie aktualnych informacji o szkołach wyższych (publicznych i niepublicznych). O tym jakie miejsce zajmie uczelnia decyduje kilkadziesiąt wskaźników, m.in. potencjał naukowy, dostępność kadry wysoko wykwalifikowanej, prestiż uczelni, pozycja absolwentów na rynku pracy, innowacyjność, warunki studiowania, liczba i rodzaj kontaktów międzynarodowych. 

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest jedną z kilku niepaństwowych uczelni w kraju z pełnymi uprawnieniami akademickimi. Siłą uczelni są wykładowcy. DSW stara się zapewnić studentom jak najwyższy poziom kształcenia, kładzie nacisk na praktyczne możliwości wykorzystania wiedzy podczas warsztatów. Szkoła posiada własne studio TV, laboratorium dźwięku, pracownie fotograficzne, bibliotekę i własne wydawnictwo naukowe oraz księgarnię.

Poza tym prowadzona są liczne projekty zagraniczne oraz rozwijana jest współpraca międzynarodowa. Poza flagowymi kierunkami takimi jak: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna oraz edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, dziennikarstwo, do wyboru są także takie innowacyjne kierunki, jak na przykład: media kreatywne (specjalności: animacja 3D i efekty specjalne dla filmu i gier oraz game desgin), sztuki nowoczesne - Design now! (specjalności: projektowanie, media, nowe technologie) oraz HR i coaching. W ofercie są też zajęcia prowadzone w języku angielskim i czeskim. Pełna oferta studiów tutaj.

Z kolei na dziennikarstwie prowadzimy cykliczne warsztaty i wykłady (w ramach projektu Visiting Profesors) oraz wspieramy działania naszych studentów (Trend Day oraz relacje filmowe i fotograficzne i inne). Od 2006 roku organizujemy również Warsztaty Mistrzów - jedyne w Polsce cykliczne spotkania naukowo-praktyczne spotkania z  udziałem najważniejszych postaci mediów, PR i reklamy. Wzięło w nich udział ponad 60 ekspertów z branży: Bartłomiej Biskup, Piotr Czarnowski, Grzegorz Dziemidowicz, Ewa Hoppe, Leszek Kamiński, Piotr Lignar, Adam Łaszyn, Marek Skała, Jarosław Szczepański, Antoni Styrczula, Monika Kaczmarek-Śliwińska, dr Dariusz Tworzydło. Więcej czytaj tutaj.

https://dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-magisterskie/dziennikarstwo-i-komunikacja-spoleczna/