Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Aktualności

Dolnośląska Szkoła Wyższa rozpocznie kolejny projekt, na który otrzymała ponad ćwierć miliona złotych.

wydrukuj artykuł

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu rozpocznie kolejny edukacyjny projekt pn. „Dolnośląska Akademia Dzieci, Młodzieży i Rodziców”. W ramach projektu zrealizowanych zostanie 12 wykładów i spotkań młodych naukowców, 16 warsztatów dla młodzieży oraz 16 edukacyjnych kursów dla rodziców. Uczelnia na ich realizację otrzymała ponad 250 tys. złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Aktualnie eksperci DSW pracują nad programami kształcenia. Rekrutacja rozpocznie się we wrześniu br. Projekt realizowany będzie do kwietnia 2020 roku. Udział dla osób zainteresowanych będzie całkowicie bezpłatny.


Różnorodność kulturowa, ekologia, nowe technologie i zagrożenia współczesnego świata, to tematy, które zrealizowane zostaną w ramach Dolnośląskiej Akademii Dzieci. Weźmie w niej udział 300 młodych odkrywców z dolnośląskich szkół podstawowych i przedszkoli. Spotkania realizowane będą cyklicznie w siedzibie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Tymczasem w ramach Dolnośląskiej Akademii Młodzieży wybrani eksperci DSW spotykać się będą z młodzieżą na terenie całego województwa dolnośląskiego. W ramach DAM łącznie zrealizowanych zostanie 16 warsztatów dla 320 uczniów w wieku 13-16 lat. Tematyka spotkań w tym zadaniu jest bardzo zróżnicowana, zaczynając od designu i estetyki, przez bezpieczeństwo ekologiczne, cyberterroryzm, sieciowy haktywizm, social media, warsztaty PR, filmowania przy pomocy dronów, po tematy modowego blogowania. Ostatnim zadaniem jest realizacja Dolnośląskiej Akademii Rodzica, do udziału w której zaproszonych zostanie 160 osób. Rodzice i opiekunowie wezmą udział w 16 edukacyjnych kursach dot. dziecka w przestrzeni edukacyjnej, komunikacji z dziećmi i młodzieżą w rodzinach jedno i wielojęzycznych, postaw międzykulturowych i akulturacji, a także rozwiązań wobec niepożądanych zachowań u dzieci, czy trudności w uczeniu się.

 

Na realizację „Dolnośląskiej Akademii Dzieci, Młodzieży i Rodziców” Dolnośląska Szkoła Wyższa otrzymała łącznie 251 937 zł 50 gr. złotych. Projekt finansowany będzie ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu grantowego Uniwersytet Młodego Odkrywcy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W okresie wakacji eksperci DSW opracują 18 programów kształcenia. Rekrutacja do udziału w projekcie rozpocznie się we wrześniu 2018r. Projekt realizowany będzie do kwietnia 2020 roku. Celem realizowanego projektu jest podnoszenie kompetencji uczestników projektu (tj. 780 osób) przez opracowanie koncepcji i przeprowadzenie określonych form kształcenia, które przyczynią się do rozbudzania ciekawości poznawczej, stymulowania intelektualnego rozwoju, inspirowania do twórczego i krytycznego myślenia, rozwijania pasji i zainteresowań oraz budowania relacji rówieśniczych pozbawionych uprzedzeń. Wartością dodaną będzie możliwość zapoznania się ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.