Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Aktualności

Debaty humanistyczne - tezy, tropy, interpretacje

wydrukuj artykuł

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Debaty humanistyczne - tezy tropy, interpretacje. Temat seminarium: O Syberii na łamach międzywojennego „Płomyka”.


Zapraszamy na 85. spotkanie z cyklu Debaty humanistyczne - tezy tropy, interpretacje.

Temat: O Syberii na łamach międzywojennego „Płomyka”

Syberia kojarzy się przede wszystkim z sowieckimi zsyłkami i komunistycznym terrorem. Jest to jednak również miejsce zsyłek wcześniejszych pokoleń Polaków. W XIX w. trafiali tam zesłańcy popowstaniowi, działacze niepodległościowi. Wielu z nich penetrowało nieprzebyte tereny, poznawało nowe ludy, odkrywało bogactwa tej dziewiczej krainy. O ich losach i dokonaniach naukowych pisano na łamach międzywojennej edycji „Płomyka”, a teksty wzbogacano ilustracjami i zdjęciami.

Prelegent: Małgorzata Kucharska 

Zapraszamy 14.6.2019 r. (piątek), godz. 17.00, DSW ul. Strzegomska 55, s. 308

Po seminarium zapraszamy na wernisaż wystawy Syberia w ilustracji międzywojennego „Płomyka” przygotowanej przez Małgorzatę Kucharską. 

O autorce:

Małgorzata Kucharska  

Małgorzata Kucharska - dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: literatura dla dzieci i młodzieży. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Opolskim, studia podyplomowe z filozofii i etyki oraz studia z wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim; dziennikarstwo i komunikację medialną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Nauczycielka języka polskiego, wiedzy o kulturze, etyki, zajęć dziennikarskich i medialnych w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Strzegomiu. Autorka kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w monografiach poświęconych historii, historii teatru dziecięcego i młodzieżowego, regionalizmowi, historii literatury (w tym literatury dla dzieci i młodzieży), czasopiśmiennictwu międzywojennemu i jego związkom z pedagogiką.

Debaty humanistyczne - tezy, tropy, interpretacje zostały zaplanowane jako stały cykl spotkań naukowych. Projekt ten wyraża naszą potrzebę zarówno bieżących dyskusji o aktualnych zagadnieniach społecznych, kulturalnych, artystycznych, jak i regularnych debat na temat problemów z poszczególnych dziedzin szeroko pojmowanej humanistyki. Wyraża on ponadto potrzebę uobecniania humanistycznej refleksji i interpretacji w nauce (i na temat nauki) w ogóle, a także podkreśla ważność takiego interpretatywnego nastawienia w rozumieniu współczesności.

Zamysł ten podejmuje  wątek powtarzany w prywatnych rozmowach z naszymi Koleżankami i Kolegami. Wielokrotnie rozmawialiśmy  o potrzebie  bieżącej rozmowy, o ważności argumentowania, komentowania i słuchania komentarzy, o roli humanistycznego namysłu w codzienności (nie tylko w okazjonalnych debatach specjalistów, naukowców). Nadanie tym rozmowom przemyślanego, a zarazem otwartego organizacyjnego kształtu, stwarza szansę systematycznej realizacji owych istotnych potrzeb.

Znając zatem wagę i rolę takich form organizacji dyskusji akademickich,  jak konferencje, seminaria, sympozja (czyli form wymagających długotrwałych niekiedy przygotowań, zespołowych prac organizacyjnych, zaplanowania honorariów, kalkulacji kosztów) i  biorąc w nich czynny udział, proponujemy jednocześnie formę minimalizującą zakres tych przygotowań, służącą głównie bieżącym dyskusjom, otwartą na wszelkie tematy oraz formy prezentacji i zainteresowania uczestników. Forma ta zakłada ponadto możliwość przedstawienia w dyskusji projektów, tematów, które nie są zakończone gotowym opracowaniem, prezentują pytania, dokumentują pewne etapy pracy, a także są np. prezentacjami doświadczeń z podróży, pobytów studyjnych, relacjami z konferencji itp.

 

więcej informacji:www.debatyhumanistyczne.dsw.edu.pl