Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie


„Cichociemni polska szkoła dywersji”

wydrukuj artykuł

Kim byli, jakie były ich zadania i jak wyglądały szkolenia „cichociemnych”? Dlaczego żołnierzy uczono kradzieży, napadów na banki, czy fałszowania dokumentów? Jak dokonano zamachu na generalnego gubernatora Hansa Franka jednego z przywódców III Rzeszy? Kim był, i jak po wojnie żył cichociemny Wróbel? We wtorek 14 marca o godz. 12:00 Dolnośląskiej Szkole Wyższej odbędzie się otwarty wykład „Cichociemni polska szkoła dywersji”, który wygłosi dr Kazimierz Kraj


„Cichociemni polska szkoła dywersji”

Cichociemni, to polscy żołnierze do zadań specjalnych, m.in. dywersji, sabotażu, wywiadu, łączności czy prowadzenia działań partyzanckich. Do okupowanej Polski wysyłani byli drogą lotniczą, dlatego też początkowo określani byli mianem "ptaszków", "zrzutków" albo "skoczków". Ostatecznie, ze względu na charakter prowadzonych działań, przyjęła się dla nich nazwa cichociemni. Wszyscy byli ochotnikami i było ich zaledwie 316, stanowili jedną z najbardziej elitarnych grup żołnierzy II wojny światowej i jeden z symboli Polski Walczącej, a ich dzieje zapisane zostały złotymi głoskami na kartach historii Polski.

 

Otwarty wykład „Cichociemni polska szkoła dywersji”, który wygłosi dr Kazimierz Kraj, jeden z uczniów cichociemnego Władysława Wiśniewskiego ps. Wróbel, odbędzie się we wtorek 14 marca o godzinie 12:00 w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej przy ulicy Strzegomskiej 47 we Wrocławiu. Organizatorem spotkania jest Centrum Badań nad Bezpieczeństwem DSW. Wykład realizowany jest w ramach planowanego cyklu spotkań, poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa, spraw międzynarodowych, obronności oraz odkrywania kulis militarnych i paramilitarnych form aktywności. Udział w wydarzeniu dla zainteresowanych osób jest nieodpłatny.

 

***

Kazimierz Kraj, doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na funkcjonowaniu, współczesności i historii rosyjskich (radzieckich) służb specjalnych, systemu zwalczania terroryzmu w Federacji Rosyjskiej i państwach WNP, polityce bezpieczeństwa Rosji. Autor monografii: Rosja w walce z terroryzmem i Szlachcic rewolucjonista Feliks Dzierżyński, Bezpieczeństwo – zagadnienia (red. nauk.). Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych problematyce rosyjskich służb specjalnych, jej systemowi antyterrorystycznemu, polityce bezpieczeństwa FR opublikowany w Polsce i zagranicą. Wieloletni współpracownik miesięcznika MMS Komandos, a obecnie Broń i Amunicja Komandosi. Założyciel i redaktor naczelny bezpłatnego czasopisma e-Terroryzm.pl. Zajmuje się również historią cichociemnych, upamiętniając w publikacjach postać swojego nauczyciela – cichociemnego Władysława Wiśniewskiego ps. Wróbel.